تضادهای موجود در گزارش سازمان ملل درباره حمله به پالایشگاه های سعودی از دیدگاه ایران

 نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل اظهار داشت كه گزارش آنتونیو گوترش، دبیر كل این سازمان درباره منشأ ایرانی موشک های مورد استفاده برای حمله به تأسیسات نفتی در عربستان سعودی ، حاوی تعدادی از نکات مبهم و تضادها است.

ادامه مطلب
اعلام نظر سازمان ملل درباره منشأ موشک هایی که به اهداف سعودی حمله کردند

 در گزارش آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد گفته می شود موشک های کروزی که از آنها برای حمله به تأسیسات شرکت دولتی نفتی سعودی آرامکو و فرودگاهی در عربستان سعودی در سال 2019 استفاده دارای "منشأ و خاستگاه ایرانی" بودند.

ادامه مطلب