پاسکاری کنترل قیمت خودرو در بازار بین دستگاه‌های نظارتی/ چرا قانون آشکار در کف بازار خودرو اجرا نمی‌شود؟

خبرمهم: با وجود اعلام سازمان تنظیم بازار مبنی بر اینکه قیمت خودرو در سطح بازار باید ۱۰ درصد با کارخانه تفاوت داشته باشد، اما این دستورالعمل اجرا نمی‌شود.