چرا برخی از بانک‌ها هنوز پول سهام عدالت را واریز نکرده‌اند؟

خبرمهم: سخنگوی سهام عدالت به اعتراض برخی از مشمولان سهام عدالت مبنی بر اینکه در ازای فروش سهامشان، بانک‌ها هنوز پول حاصل از فروش سهام آنها را واریز نکرده‌ است پاسخ داد.