شفر: هنوز هم می‌گویم فوتبال ایران سیاسی است

خبرمهم: در ایران، ابتدا تمام شرایط خوب پیش می‌رود و عالی است، اما به مرور متوجه می‌شوید که خیلی از موارد اصلا رعایت نمی‌شود و وجود ندارد. بحث حمایت و نظارت روی تیم‌های پایه هم در ایران فقط در حد حرف است و کسی جدی‌اش نمی‌گیرد؛ چراکه از مربیان انتظار دارند فوتبال رشد کند، ولی به‌جای ساختار صحیح، اولویتشان نتیجه‌گرایی است، به همین دلیل تمام فکروذکر یک مربی خارجی معطوف به تیم بزرگ‌سالانی می‌شود که به‌خاطر او قرارداد بسته و پول می‌گیرند.

ادامه مطلب