بیانیه وزارت امور خارجه ایران درخصوص ادعاهای اخیر دبیرخانه سازمان ملل متحد

 وزارت امور خارجه ایران طی بیانیه‌ای ادعاهای اخیر دبیرخانه سازمان ملل متحد درباره نقش داشتن ایران در حمله سال گذشته نیروهای یمنی به تأسیسات نفتی عربستان را رد کرد.

ادامه مطلب