نژادپرستان به سلبریتی‌ها هم رحم نمی‌کنند

خبرمهم: تیغ بُرنده نژادپرستی که این روزها به لطف ارتباطات مجازی و نزدیکی بیش از پیش جوامع و ملیت‌ها به یکدیگر، بیشتر چهره‌ی زشت خود را نشان داده است، حتی به کودکان هنرمندان معروف هم رحم نمی‌کند.