نظر نماینده روسیه درباره دلیل عدم صدور مجوز ورود بازرسان بین المللی به سایت های اتمی ایران

میخائیل اولیانوف، نماینده دائم فدراسیون روسیه در سازمان های بین المللی در وین اعلام کرد فقدان مقررات واضح درزمینه چگونگی استفاده از اطلاعات دریافت شده در کشورهای مختلف در آژانس بین المللی انرژی اتمی یکی از اصلی ترین دلایل عدم اجازه کارشناسان به بازدید از دو سایت اتمی ایران است که در آنها ظن وجود مواد هسته ای اعلام نشده مطرح شده است.

ادامه مطلب