نیاز ایران به موشک های ضد کشتی مافوق صوت برای کنترل خلیج فارس و دریای عمان

ایگور کوروتچنکو ، مدیر مرکز مطالعاتی تجارت جهانی تسلیحات در روسیه اعلام کرد موشک های مافوق صوتی که تولید آنها توسط ایران اعلام شده ، ضد کشتی بوده و جمهوری اسلامی برای کنترل خلیج فارس و دریای عمان به آنها نیاز دارد.

ادامه مطلب