عرضه چراغ خاموش “قلیان” در برخی اماکن / اولتیماتوم جدی پلیس به متخلفان

خبرمهم: معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ نسبت به عرضه قلیان در برخی از واحدهای صنفی هشدار و از تشکیل پرونده قضایی برای متخلفان خبر داد.

ادامه مطلب