مرگ مشکوک آرمین کودک کار ۱۱ ساله؛ خودکشی یا …؟

خبرمهم: مساله سوال برانگیز این است که آیا واقعا آرمین با خوردن قرص به زندگی‌اش پایان داده است؟ اگر بله چرا ؟ آیا مرگ مادر که چند ماه قبل و بر اثر بیماری سرطان اتفاق افتاد روی این کودک فشار مضاعفی وارد کرد یا محیط پر از آسیب محل زندگی زمینه سوء استفاده‌های خاص مواد مخدر یا موارد دیگر از این کودک را باعث شد.