کابینه لبنان در واکنش به سقوط ارزش لیره و اعتراض‌ها با میشل عون و نمایندگان موسسات مالی رایزنی کرد

دولت لبنان پس از تظاهرات شب گذشته علیه اوضاع وخیم اقتصادی با افزایش جلسات در روز جمعه ۱۲ ژوئن تلاش دارد تا از سقوط بیشتر ارزش پول ملی این کشور جلوگیری کند.