جزئیات جدید از دستگیری موسوی مجد، جاسوس محکوم به اعدام/ موسوی مجد مقیم سوریه بود

خبرمهم: سخنگوی قوه قضائیه گفت: ارتباط این جاسوس به لحاظ اینکه مقیم سوریه بوده و خانواده اش مقیم سوریه هستند، در همان کشور با نیرو‌های مستشاری ایران بوده و اطلاعاتی را از حوزه فعالیت آنها و وزارت دفاع جمع‌آوری می‌کرده و به دشمن می‌داده است.

ادامه مطلب