روسیه و چین در برابر توطئه آمریکا ایستادگی کنند/ما به آینده امیدواریم

خبرمهم: رئیس‌جمهور گفت: از دولت با زبان روان انتقاد شود اما همه شرایط ما را هم در نظر بگیرند و منصفانه نقد کنند. البته دولت هم وارد حاشیه‌سازی نشده و برای مردم کار می‌کند.

ادامه مطلب