ترامپ: ۸۰ درصد اغتشاشگران مینیاپولیس از خارج از این ایالت آمده بودند

خبرمهم: رئیس جمهور آمریکا در یک سلسله پیام توئیتری به معترضان در شهر مینیاپولیس هشدار داد که علیه آنها از قدرت نامحدود ارتش استفاده خواهد کرد و گفت که 80 درصد اغتشاشگران مینیاپولیس از خارج از این ایالت آمده بودند.