ماجرای رشوه آمریکایی‌ها به ناخداهای نفتکش‌های ایرانی

دبیر مجمع تشخیص نظام ایران در خصوص تحویل سوخت به ونزوئلا گفت: وقتی ما کشتی فرستادیم، برخی گفتند که نروید که جنگ می‌شود. اما سپاه تصمیم گرفت که دوری بالای کشتی آمریکایی بزند.

ادامه مطلب