چرا دریافت کارت اعتباری به سود دارندگان سهام عدالت است؟

خبرمهم: نایب رییس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی اظهار داشت: اقدام نظام بانکی از یک سو جهت حفظ سهام عدالت توسط سهامداران و از سوی دیگر تامین مالی آن‌ها جهت عبور از شرایط کرونایی است.