بیمه بیکاری ۳۸۰ هزار بیکارشده در اسفندماه بزودی پرداخت می شود

خبرمهم: مدیرکل بیمه بیکاری وزارت کار گفت: ۳۷۲ هزار و ۸۹۱ نفر در اسفند ماه بیکار شدند که به احتمال زیاد مقرری بیمه بیکاری خود را بزودی دریافت خواهند کرد.

ادامه مطلب
بیکاران کرونا منتظر تخصیص اعتبار بیمه بیکاری

خبرمهم: با گذشت دو ماه از راه‌اندازی سامانه بیمه بیکاری کرونا و ارائه لیست مشمولان دریافت بیمه بیکاری از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکنون، اعتباری در این خصوص اختصاص نیافته و کارگران بیکار منتظر دریافت مستمری هستند.