خبر خوب وزیر آموزش و پرورش برای دانش‌آموزانی که تبلت ندارند | مدارس کشور به اینترنت متصل می‌شوند

خبرمهم: وزیر آموزش و پرورش ضمن بیان اینکه وزارت ارتباطات متعهد است تا ابتدای شهریورماه تمامی مدارس کشور را به شبکه اینترنت متصل کند، از یک خبر خوب برای دانش آموزانی که تبلت ندارند سخن گفت.