بایدن خواستار مخالفت فیسبوک با ترامپ شد

ستاد جو بایدن، کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا از طرف حزب دموکرات طوماری را خطاب به شبکه اجتماعی فیس بوک منتشر کرده و در آن خواستار اقداماتی علیه دونالد ترامپ شد اما این شبکه اجتماعی در پاسخ فقط اطمینان داد از آزادی بیان محافظت خواهد کرد.