نماینده ی سازمان بهداشت جهانی در ایران هم پلاسما اهدا کرد

دکتر کریستوف هملمن، نماینده سازمان بهداشت جهانی در ایران امروز 17 ام اردیبهشت ماه پس از گذراندن بیماری کرونا به سازمان انتقال خون ایران پلاسما اهدا کرد، اقدامی که می تواند جان یک بیمار کرونایی را نجات دهد.

ادامه مطلب