پیام نماینده ایران به شورای حکام آژانس؛ وین، تقریبا آخرین سنگر چندجانبه گرایی است

خبرمهم: نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی در پیامی به شورای حکام آژانس عنوان کرد: وین، تقریبا آخرین سنگر چندجانبه گرایی است، اما چنانچه شورای حکام در این هفته دوراندیشی لازم را نشان ندهد، این نیز به قصه ای فراموش شده تبدیل می شود.

ادامه مطلب