شعر روز مادر(2)شعر روز مادر کلاس چهارم,شعر روز چهلم مادر,پروفایل شعر روز مادر,شعر برای روز پدر مادر,شعر کوتاه روز مادر پیش دبستانی,شعر روز مادر برای پروفایل,شعر روز پدر و مادر,شعر روز مادر پیامک,شعر روز مادر پیش دبستانی,شعر به روز مادر,شعر روز مادر برقعی,شعر روز مادر برای دانش آموزان,اشعار راجع به روز مادر,اشعار ترکی روز مادر,اشعار کودکانه روز مادر,اشعار طنز روز مادر,اشعار روز زن و مادر,اشعار کوتاه روز مادر,اشعار تبریک روز مادر,شعر روز مادر با اهنگ,
 شعر روز مادر(2)

 شعر روز مادر(2)

«شعر مادر »

زنم از دیده بر دل روی مادر
منم مست کمان ابــروی مادر
گل از خجلت نقابی بر رخش زد
چو آمد عطر مشکین بــوی مادر
ز رنج بی حد و این خرمن غم
سپیدی خیمه زد بر موی مادر
به پروازم به دشت آرزوها
روم از بیکران ها سوی مادر
بسی آواره گشتم سوی هر کوی
ندیدم خوش تر از این خوی مادر
هزاران روی و لعل لب چه خواهم
چو دارم روی این دل جوی مادر
ز هر خار مغیلش گر رسد زخم
به تیماری روم بر کوی مادر
اسیری گشته ای ای طفل امید
اسیری در خم گیسوی مادر

شاعر: رامین امید

 

*******شعر روز مادر*******

«پناه من کیست ...؟»


من زاده شدم به عشق مادر

پرورده شدم به عشق مادر

در دامن او شدم چنین نور

پیوسته شدم به عشق مادر

بوی تن او بهار هر فصل

بشکفته شدم به عشق مادر

تعلیم نمودیم بیاموز

وارسته شدم به عشق مادر

از رنج زمان عبور دادی

نی خسته شدم به عشق مادر

آموخت مرا صبور باشم

دل بسته شدم به عشق مادر

هر ملک به زیر پای مادر

گل دسته شدم به عشق مادر

چون داد مرا ز شیره جان

لب بسته شدم به عشق مادر

در ساحل قلب بی کرانش

وابسته شدم به عشق مادر

او رفت و سکوت من فرو ریخت

شاعر: امید ارجمندی
.
.

.