شعر روز مادربه بهانه روز مادر,عکس به روز مادر,تبریک به روز مادر,به مناسبت روز مادر از دست رفته,به مناسبت روز مادر عکس,به مناسبت روز مادر,به روز مادر,به روز مادرم بیفتی ای دنیا,روز مادر برای همسر,روز مادر برای مادر زن,روز مادر بازیگران,روز مادر به لری,روز مادر با نمد,روز مادر بدون پدر,روز مادر به میلادی,روز مادر به کدام تاریخ است,اس روز مادر 98,اس روز مادر مبارک,اس روز مادر زن,اس روز مادر فوت شده,
 شعر روز مادر(1)

شعر روز مادر

«شعر روز مادر»

مادرم ای بهتر از فصل بهار

مادرم روشن تر از هر چشمه سار

مادرم ای عطر ناب زندگی

مادرم ای شعله ی بخشندگی

مادرم ای حوری هفت آسمان

مادرم ای نام خوب و جاودان

مادرم ای حس خوب عاشقی

مادرم خوشتر ز عطر رازقی

مادرم ای مایه ی آرامشم

مادرم ای واژه ی آسایشم

مادرم ای جاودان در قلب من

مادرم ای صاحب این جسم و تن

مادرم می خواهمت تا فصل دور

مادرم پاینده باشی پر غرور

مادرم روزت مبارک ناز من

مادرم تنها تویی آواز من

*******شعر روز مادر*******


تاج از فرق فلک برداشتن
جاودان آن تاج بر سر داشتن

در بهشت آرزو ، ره یافتن
هر نفس شهدی به ساغر داشتن

روز در انواع نعمت ها و ناز
شب بتی چون ماه در بر داشتن

صبح از بام جهان چون آفتاب
روی گیتی را منور داشتن

شامگه چون ماهِ رویا آفرین
ناز بر افلاک اختر داشتن

چون صبا در مزرع سبز فلک
بال در بال کبوتر داشتن

حشمت و جاه سلیمانی یافتن
شوکت و فر سکندر داشتن

تا ابد در اوج قدرت زیستن
ملک هستی را مسخر داشتن

بر تو ارزانی که ما را خوش تر است
لذت یک لحظه مادر داشتن !

فریدون مشیری

.
.
.