سهراب سپهری-خانه ی دوست کجاست؟متن خانه ی دوست کجاست,شعر کامل خانه ی دوست کجاست,کتاب خانه ی دوست کجاست,خانه ی دوست کجاست کیارستمی,خانه ی دوست کجاست فریدون مشیری,عکس نوشته خانه ی دوست کجاست,معنی شعر خانه ی دوست کجاست,شاعر خانه ی دوست کجاست,شعر خانه ی دوست کجاست فریدون مشیری,خانه ی دوست کجاست شعر,نقد شعر خانه ی دوست کجاست سهراب سپهری,معنی شعر خانه ی دوست کجاست سهراب سپهری,دانلود کتاب خانه ی دوست کجاست,دکلمه خانه ی دوست کجاست,خانه ی دوست کجاست خسرو شکیبایی,تفسیر خانه ی دوست کجاست,تو چرا می پرسی…
 سهراب سپهری-خانه ی دوست کجاست؟

 سهراب سپهری-خانه ی دوست کجاست؟

خانه دوست كجاست؟

در فلق بود كه پرسيد سوار

آسمان مكثي كرد

رهگذر شاخه نوري كه به لب داشت

به تاريكي شن ها بخشيد و به انگشت

نشان داد سپيداري و گفت

نرسيده به درخت

كوچه باغي است كه از خواب خدا

سبزتر است

و در آن عشق به اندازه پرهاي صداقت آبي است

ميروي تا ته آن كوچه

كه از پشت بلوغ سر به در مي آرد

پس به سمت گل تنهايي مي پيچي

دو قدم مانده به گل     

پاي فواره جاويد اساطير زمين مي ماني

و تو را ترسي شفاف فرا مي گيرد

در صمیمیت سیال فضا، خش‌خشی می‌شنوی:

كودكي مي بيني

رفته از كاج بلندي بالا

جوجه بردارد از لانه نور

و از او مي پرسي

خانه دوست كجاست؟منبع:coome.ir
.
.
.