شعر مرگ من را / احمد شاملوشعر آهنگ مرگ من فریدون فرخزاد,شعر مرگ من فریدون فرخزاد,شعر مرگ من فروغ,شعر مرگ من شاملو,شعر مرگ من سفری نیست,شعر مرگ من سفری نیست هجرتی است,شعر مرگ من فروغ فرخزاد,نام شعر مرگ من روزی فرا خواهد رسید,دکلمه شعر مرگ من روزی فرا خواهد رسید,شعر مرگ را دیده ام من,شعر آزمودم مرگ من در زندگیست,شعر باور نمیکند دل من مرگ خویش را,شعر مرگ من روزی فرا خواهد رسید از کیست,شعر مرگ من روزی فرا خواهد رسید از فروغ,شعر مرگ من روزی فرا خواهد رسید از فروغ فرخزاد,شعر مرگ من روزی فرا خواهد…
 شعر مرگ من را / احمد شاملو

 شعر مرگ من را / احمد شاملو

اینک موج سنگین گذرزمان است که در من می گذرد

اینک موج سنگین زمان است که چون جوبار آهن در من می گذرد

اینک موج سنگین زمان است که چو نان دریائی از پولاد و سنگ در من می گذرد

 

***************

 

در گذر گاه نسیم سرودی دیگرگونه آغاز کرده ام

در گذرگاه باران سرودی دیگرگونه آغاز کرده ام

در گذر گاه سایه سرودی دیگرگونه آغاز کرده ام

نیلوفر و باران در تو بود

خنجر و فریادی در من

فواره و رؤیا در تو بود

تالاب و سیاهی در من

در گذرگاهت سرودی دگر گونه آغاز کردم

 

***************

 

من برگ را سرودی کردم

سر سبز تر ز بیشه

من موج را سرودی کردم

پرنبض تر ز انسان

من عشق را سرودی کردم

پر طبل تر زمرگ

سر سبز تر ز جنگل

من برگ را سرودی کردم

پرتپش تر از دل دریا

من موج را سرودی کردم

پر طبل تر از حیات

من مرگ را

سرودی کردم

.
.
.