اشعار میلاد امام حسن مجتبی (ع)-3ولادت امام حسن مجتبی پوستر,تولد امام حسن مجتبی پروفایل,ولادت امام حسن مجتبی پیام تبریک,میلاد امام حسن مجتبی پوستر,پیامک میلاد امام حسن مجتبی,تصاویر مربوط به تولد امام حسن مجتبی,تصاویر مربوط به ولادت امام حسن مجتبی,مولودی به مناسبت میلاد امام حسن مجتبی,شعر به مناسبت میلاد امام حسن مجتبی,تصاویر مربوط به میلاد امام حسن مجتبی,به مناسبت تولد امام حسن مجتبی,به مناسبت ولادت امام حسن مجتبی,به مناسبت میلاد امام حسن مجتبی,ولادت امام حسن مجتبی باشگاه خبرنگاران جوان,ولادت…
 اشعار میلاد امام حسن مجتبی (ع)-3

 اشعار میلاد امام حسن مجتبی (ع)-3

گل بریزید فرشته ها، پای قدوم مجتبی

شادی کنید آمده  شب شادی زهرا ومرتضی

 

درشب عیدمجتبی،جشن وطرب شده بپا

شادی کنید آمده شب شادی زهرا ومرتضی

 

از آسمون تابه زمین، فرشته ها گرفته صف

به زیرلب زمزمه سرود شادی وشعف

 

خنده به لب، همه به صف، شاخه گل میان کف
جن وملک حور وپری، خوانده همه به یکصدا

 

شادی کنید آمده شب شادی زهرا ومرتضی


ستاره هادرآسمان، تمام غرق رقص نور

روی زمین شده بپامحفل شادی وسرور


چشم حسود، دیده بد، زماه فاطمه به دور

چه باصفا شده زمین، به نیمه ماه خدا

 

شادی کنید آمده  شب شادی زهرا ومرتضی

 

مدینه باصفاشده، زروی فرزندعلی

فاطمه شادمان شده، از گل لبخند علی


بوسه زده رسول حق به روی دلبند علی
رفته زکف صبروقرار، از دل خاتم الانبیاء

 

شادی کنید آمده  شب شادی زهرا ومرتضی


شب شب عرض حاجت وذکرمناجات ودعا

به ذکریا حسن نشین به بارگاه کبریا


دست طلب بزن به دامن امام مجتبی

ازدرخانه علی، حاجت خودطلب نما

 

شادی کنید آمده  شب شادی زهرا ومرتضی

 

سوی مدینه روکنید، به ذکریاحسن همه

به همره فرشتگان، شوید گرم زمزمه

 

صفاگرفته ساحت بیت علی وفاطمه
زعطر موی مجتبی، جهان شده چه باصفا

 

شادی کنید آمده  شب شادی زهرا ومرتضیدرخانه زهرا، شادی شده برپا

زهراشده مادر، حیدر شده بابا

 

هنگام شعف شد، آمد گل گلها

گلبانگ ملائک، این نغمه زیبا

 

بربال فرشته – اینگونه نوشته – حسن آقای بهشته

 

عیداست وزمان، شادی است دوباره

ریزد همه لحظه، باران ستاره

 

زهراحسنش را، بنموده نظاره

با نغمه شادی، خوانید هماره

 

بربال فرشته – اینگونه نوشته – حسن آقای بهشته

 

خوشبو شده یثرب، ازعطر بهاری

ازشوق نمانده در سینه قراری

 

ذکر حسن امشب بر لب شده جاری

بردامن گلها سرداده قناری

 

منبع:asharmazhabi.persianblog.ir