خبرمهم: جمهوری اسلامی ایران از انتخاب اعضای جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد استقبال کرد.ایران,انتخاب اعضای جدید شورای امنیت سازمان ملل,استقبال کرد,جمهوری اسلامی ایران,
ایران از انتخاب اعضای جدید شورای امنیت سازمان ملل استقبال کرد

خبرمهم: جمهوری اسلامی ایران از انتخاب اعضای جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد استقبال کرد.

حساب کاربری وزارت خارجه در توییتر نوشت:

“جمهوری اسلامی ایران از انتخاب هند، ایرلند، مکزیک و نروژ به عنوان اعضای جدید غیردائم شورای امنیت سازمان ملل متحد استقبال می‌کند. همزمان با آنکه دستورکار کلیدی شورای امنیت برای دوره ۲۰۲۲-۲۰۲۱ باید حمایت کارآمد از چندجانبه‌گرایی و حقوق بین‌الملل در برابر ایدئولوژی‌ها و حکومت‌های بدطینت باشد، ایران آماده همکاری با اعضای جدید است.”/ایسنا

 

 

.