خبرمهم: شهردار و ۲ کارمند شهرداری یکی از شهر‌های شهرستان بروجن امروز به اتهام ارتشاء بازداشت شدند.بازداشت شهردار و ۲ کارمند شهرداری,یکی از شهر‌های شهرستان بروجن,به اتهام ارتشاء بازداشت شدند,
بازداشت شهردار و ۲ کارمند شهرداری یکی از شهر‌های شهرستان بروجن

خبرمهم: شهردار و ۲ کارمند شهرداری یکی از شهر‌های شهرستان بروجن امروز به اتهام ارتشاء بازداشت شدند.

شهردار و ۲ کارمند شهرداری یکی از شهر‌های شهرستان بروجن امروز با حکم دستگاه قضایی به اتهام دریافت رشوه بازداشت و روانه زندان شدند.

در چند روز گذشته هم دو عضو شورای اسلامی این شهر به همین اتهام بازداشت شده بودند./صداوسیما

 

 

.