خبرمهم: رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام با اعلام ورود موج رو به افزایش مبتلایان به کرونا ویروس در ایلام گفت: وضعیت مبتلایان به کرونا ویروس در استان حاد و ضرورت دارد اعمال محدودیت‌ها به اجرا در آید.ایلام,وضعیت قرمز کرونا,رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام,رو به افزایش مبتلایان به کرونا ویروس,وضعیت مبتلایان به کرونا ویروس,اعمال محدودیت‌ها,
ایلام به وضعیت قرمز کرونا بازگشت

خبرمهم: رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام با اعلام ورود موج رو به افزایش مبتلایان به کرونا ویروس در ایلام گفت: وضعیت مبتلایان به کرونا ویروس در استان حاد و ضرورت دارد اعمال محدودیت‌ها به اجرا در آید.

محمد کریمیان اظهار داشت: وضعیت مبتلایان به کرونا ویروس در استان حاد و ضرورت دارد اعمال محدودیت‌ها به اجرا در آید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام گفت: برداشتن محدودیت‌ها، بی‌توجهی به پروتکل‌های بهداشتی، نادیده گرفتن فاصله اجتماعی موجب آن شده است که آمار مبتلایان به کرونا رشد تصاعدی و هشدارگونه داشته باشد.

وی افزود: انچه آمار مراجعان با نشانه مثبت به کروناویروس در ایلام نشان می‌دهد آن است که نه تنها وضعیت قرمزدر ایلام حادث شده است بلکه ادامه این روند موجب وضعیت اضطرار و حاد در ایلام را به وجود خواهد آورد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام گفت: نظر و خواسته ما در دانشگاه علوم پزشکی به اعمال محدودیت‌ها است.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر اعمال محدودیت‌ها، بی‌توجهی شهروندان به نادیده گرفتن پروتکل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی خطر را در ایلام مضاعف کرده است.

کریمیان گفت: نادیده گرفتن آثار و تبعات آلودگی به کرونا ویروس نادیده گرفتن “مرگ”و بستری و آوارگی و گرفتاری اعضای خانواده‌ها در راهروهای بیمارستان‌ها و مراکز درمانی است.

وی گفت: شهروندان عزیز به خود آیند و با رعایت نکات بهداشتی، فاصله‌گذاری اجتماعی به آلودگی به کرونا ویروس “نه” بگویند./تسنیم

 

 

.