خبرمهم: سرپرست مرکز بهداشت علوم پزشکی جندی شاپور تایید کرد که ۱۱ هزار نمونه آزمایش کرونا از ۲۹ هزار نمونه‌ای که طی هفته های اخیر از مراجعه کنندگان در اهواز (خوزستان) گرفته شد ، به طرز عجیبی مفقود شده است.مفقودی,۱۱ هزار نمونه تست کرونا,خوزستان,سرپرست مرکز بهداشت علوم پزشکی جندی شاپور,نمونه آزمایش کرونا,اهواز,
مفقودی ۱۱ هزار نمونه تست کرونا در خوزستان!

خبرمهم: سرپرست مرکز بهداشت علوم پزشکی جندی شاپور تایید کرد که ۱۱ هزار نمونه آزمایش کرونا از ۲۹ هزار نمونه‌ای که طی هفته های اخیر از مراجعه کنندگان در اهواز (خوزستان) گرفته شد ، به طرز عجیبی مفقود شده است.

دانشگاه جندی شاپور اهواز از مفقودی یازده هزار نمونه ی آزمایش کرونا خبر داد.

سرپرست مرکز بهداشت علوم پزشکی جندی شاپور تایید کرد که ۱۱ هزار نمونه آزمایش کرونا از ۲۹ هزار نمونه‌ای که طی هفته های اخیر از مراجعه کنندگان در اهواز (خوزستان) گرفته شد ، به طرز عجیبی مفقود شده است.

وی افزود: ما نمونه گیری های های خود را در بهداشت انجام می دهیم و به آزمایشگاه می فرستیم که این مسئله دیگر در اختیار ما نیست و در واحدی جداگانه است./صداوسیما

 

 

.