جنگنده‌های اسرائیلی بر فراز حاصبیا و العرقوب و جبل الشیخ و بقاع غربی به پرواز درآمده و حریم هوایی لبنان را نقض کردند.تجاوز جنگنده های اسرائیلی,حریم هوایی لبنان,جنگنده‌های اسرائیلی,بر فراز حاصبیا,العرقوب,جبل الشیخ,بقاع غربی,حریم هوایی لبنان را نقض کردند,نقض مجدد حریم هوایی این کشور,توسط جنگنده‌ های اسرائیلی,
تجاوز جنگنده های اسرائیلی به حریم هوایی لبنان

جنگنده‌های اسرائیلی بر فراز حاصبیا و العرقوب و جبل الشیخ و بقاع غربی به پرواز درآمده و حریم هوایی لبنان را نقض کردند.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از النشره، منابع لبنانی نقض مجدد حریم هوایی این کشور توسط جنگنده‌ های اسرائیلی را اعلام کردند.

بر طبق این گزارش؛ جنگنده‌های اسرائیلی بر فراز جنوب لبنان و صیدا در ارتفاع متوسط به پرواز درآمدند.

این در حالی است که چند روز قبل هم ارتش لبنان از نقض حریم هوایی این کشور از سوی ۸ هواپیمای جاسوسی رژیم صهیونیستی خبر داده و اعلام کرده بود: در تاریخ ۱۰ ژوئن ۲۰۲۰ و در ساعت ۷:۵۰ دقیقه صبح به وقت محلی هواپیمای جاسوسی اسرائیلی حریم هوایی لبنان را در منطقه علما الشعب نقض کرد. ارتش لبنان همچنین به ورود هواپیمای دیگر جاسوسی اسرائیلی در ساعت ۹:۵۰ دقیقه صبح به وقت محلی به آسمان منطقه رمیش و نیز هواپیمای سوم در همان روز در ساعت ۱۰ صبح به وقت محلی بر فراز الناقوره به پرواز درآمد و نیز حریم هوایی بیروت و حومه آن را نقض کرد. در ساعت ۱۰:۰۵ دقیقه صبح به وقت محلی هواپیمای جاسوسی اسرائیل حریم هوایی لبنان در منطقه یارون را نقض کرد.

ارتش لبنان همچنین از نقض حریم هوایی این کشور در مورخه نهم ژوئن ۲۰۲۰ هم خبر داد و اعلام کرد که در ساعت ۸:۱۰ صبح به وقت محلی هواپیمای جاسوسی اسرائیلی ها وارد حریم هوایی در میس جبل و در ساعت ۱۰:۰۵ صبح به وقت محلی هواپیمای جاسوسی اسرائیل وارد حریم هوایی ناقوره شد و به پرواز خود بر فراز بیروت هم ادامه داد. همچنین در روز نهم ژوئن در ساعت ۱۳:۰۵ بعد ازظهر به وقت محلی حریم هوایی علماالشعب و در ساعت ۱۴:۵۰ دقیقه بعد از ظهر به وقت محلی حریم هوایی ناقوره از سوی هواپیماهای جاسوسی اسرائیل نقض شد.

 

 

.