خبرمهم: پرونده پروانه سلحشوری نماینده سابق مجلس پس از انجام مراحل تحقیقات در دادسرای فرهنگ و رسانه با صدور کیفرخواست مجرمیت به دادگاه ارسال شد.پروانه سلحشوری حجاب,پروانه سلحشوری چادر,پروانه سلحشوری بی حجاب,پروانه سلحشوری رومینا,پروانه سلحشوری قم,پروانه سلحشوری زنان خط قرمزند/ بعضی از زنان نماینده اکراه داشتند با من عکس بگیرند,پروانه سلحشوری اینستاگرام,پروانه سلحشوری کیست,پروانه سلحشوری اینستا,پروانه سلحشوری اهل کجاست,پروانه سلحشوری امروز در مجلس,پروانه سلحشوری امر به معروف,پروانه سلحشوری بدون چادر,پروانه…
صدور کیفرخواست پروانه سلحشوری / ارسال به دادگاه

خبرمهم: پرونده پروانه سلحشوری نماینده سابق مجلس پس از انجام مراحل تحقیقات در دادسرای فرهنگ و رسانه با صدور کیفرخواست مجرمیت به دادگاه ارسال شد.

پروانه سلحشوری نماینده پر حاشیه و جنجالی تهران پس از شکایت شاکیان متعدد و انجام مراحل تحقیقات در دادسرای فرهنگ و رسانه مجرم شناخته شد.

کیفر خواست وی با اتهام های نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی صادر و جهت رسیدگی به دادگاه های انقلاب اسلامی و مجتمع قضایی کارکنان دولت ارسال شد./فارس

 

 

.