خبرمهم: رئیس شعبه ۶۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران از ارجاع پرونده متهم ردیف اول پرونده سکه ثامن به اجرای احکام خبر داد.وضعیت پرونده سکه ثامن,وکیل پرونده سکه ثامن,متهم پرونده سکه ثامن,نتیجه پرونده سکه ثامن,رای پرونده سکه ثامن,متهم پرونده سکه ثامن کیست,قاضی پرونده سکه ثامن,جزئیات پرونده سکه ثامن,آخرین اخبار پرونده سکه ثامن,آخرین خبر از پرونده سکه ثامن,آخرین اخبار از پرونده سکه ثامن,بازپرس پرونده سکه ثامن,پیگیری پرونده سکه ثامن,جزئیات حکم پرونده سکه ثامن/ متهم تبعید شد,حکم پرونده سکه ثامن,دادگاه پرونده…
ارجاع پرونده متهم ردیف اول سکه ثامن به اجرای احکام

خبرمهم: رئیس شعبه ۶۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران از ارجاع پرونده متهم ردیف اول پرونده سکه ثامن به اجرای احکام خبر داد.

قاضی اسداله مسعودی مقام ، افزود: با صدور رای قطعی فرهاد زاهدی فر متهم ردیف اول پرونده سکه ثامن، پرونده برای اجرای حکم به دادسرای محل تشکیل پرونده ارجاع شده است.
وی گفت: اجرای حکم این متهم به دادسرای ناحیه ۳۱ مربوط است و اصحاب پرونده اجرای حکم را از این دادسرا پیگیری کنند./صداوسیما

 

 

.