رئیس صندوق بین المللی پول اعلام نمود که چه کسی ضربه بیشتری از ویروس کرونا خواهد خورد.زیر خط فقر یعنی چه,زیر خط فقر زندگی میکنم زیر سقف شهر,زیر خط فقر ایران,زیر خط فقر افغانستان,جمعیت زیر خط فقر ایران,جمعیت زیر خط فقر امریکا,آمار زیر خط فقر ایران,جمعیت زیر خط فقر افغانستان,چه درامدی زیر خط فقر است,ثبت نام زیر خط فقر,جمعیت زیر خط فقر در ایران,جمعیت زیر خط فقر,جمعیت زیر خط فقر در آمریکا,جمعیت زیر خط فقر چین,زیر خط فقر چیست,حقوق زیر خط فقر چقدر است,درامد زیر خط فقر چقدر است,چه کسانی زیر خط فقر…
با شیوع کرونا 100 میلیون نفر زیر خط فقر رفتند

 رئیس صندوق بین المللی پول اعلام نمود که چه کسی ضربه بیشتری از ویروس کرونا خواهد خورد.

به گزارش اسپوتنیک، کریستالینا جورجیووا ، رئیس صندوق بین المللی پول معتقد است که بحران اقتصادی مرتبط با ویروس کرونا می تواند تا 100 میلیون نفر را در سرتاسر جهان را به زیر خط فقر رساند.

وی تأکید کرد که این باعث می شود همه موفقیتهایی که در کاهش فقر در سه سال گذشته حاصل شده است از بین برود.

جورجیووا شکی نیست که این بحران آسیب پذیرترین قشر را تحت تاثیر خود قرار داده است.

رئیس صندوق بین المللی پول افزود: یک بیماری همه گیر می تواند منجر به افزایش قابل توجه نابرابری درآمد شود.

پیش از این در خبرها آمده بود که به ابتکار رئیس صندوق، كریستالینا جورجیووا، بودجه اعتبار دیگری كه از طرف صندوق بین المللی پول محاسبه می شود و جهت كاهش فقر در جهان سوم تخصیص داده شده، باید به 17 میلیارد دلار افزایش یابد. در عین حال، منابع صندوق که می تواند برای وام اختصاص یابد، بالغ بر یک تریلیون دلار است.

با این حال، جورجیووا معتقد است که این کافی نیست: برای تأمین نیازهای فوری کشورهای در حال توسعه، ممکن است "تریلیون ها" نیاز باشد. اکنون این صندوق احتمال صدور شماره اضافی از حقوق ویژه دریافت وام از واحد ویژه پولی این صندوق که به سبد ارزهای اصلی وصل است را در نظر گرفته است.

 

 

.