اگر چه با وجود کرونا و اعمال قرنطینه، محیط زیست به روزهای خوب نزدیک شده است، اما ماسک ها و دستکش های یک بار مصرف خطر بسیار بزرگی برای طبیعت هستند.ضرر ماسک های کرونا,محیط زیست,وجود کرونا,اعمال قرنطینه,ماسک ها و دستکش ها,یک بار مصرف,خطر بسیار بزرگی برای طبیعت,
ضرر ماسک های کرونا به محیط زیست

اگر چه با وجود کرونا و اعمال قرنطینه، محیط زیست به روزهای خوب نزدیک شده است، اما ماسک ها و دستکش های یک بار مصرف خطر بسیار بزرگی برای طبیعت هستند.

به گزارش اسپوتنیک، برای محافظت در برابر کرونا ، میلیارد ها نفر در سراسر جهان در حال حاضر ماسک ، دستکش و بطری هایی با مواد ضد عفونی کننده به همراه دارند. با این حال ، بسیاری افراد این وسایل بهداشتی را در خیابان ها یا حتی در طبیعت و دریاها می اندازند.

همانطور که ویدئویی از اینترنت نشان می دهد ، تعداد زیادی از ماسک های یکبار مصرف در دریا شناور هستند. بنیانگذار سازمان محیط زیست "Operation Mer Propre" ، لوران لومبارد ، اکنون در حال بررسی این مشکل است.

تصاویر نمایانگر یک مأموریت غواصی در ساحل جنوبی فرانسه آنتیب است. غواصان مقدار زیادی ماسک و دستکش محافظ را از آب دریا بیرون اوردند.

سازمان محیط زیست از مردم می خواهد تا با مسئولیت پذیری رفتار کنند و از کاهش استفاده از ماسک های یکبار مصرف و دستکش پلاستیکی حمایت کنند و در جاهایی که ازدحام جمعیت وجود ندارد تنها فاصله اجتماعی را رعایت کنند.

یک ماسک پارچه ای قابل استفاده مجدد که پس از پوشیدن در آب جوش استریل می شود با محیط زیست سازگار است.

 

 

.