ترامپ تحریم های جدیدی علیه افرادی که به تحقیقات مرتبط به دادگاه بین المللی جنایی علیه نظامیان آمریکا کمک می کنند، اعمال نمود.اعمال تحريم های جديد آمريکا,علیه افرادی که به تحقیقات مرتبط,دادگاه بین المللی جنایی,علیه نظامیان آمریکا کمک می کنند,
 اعمال تحريم های جديد آمريکا عليه افرادی که علیه نظامیان آمریکا به دادگاه بین المللی کمک می کنند

ترامپ تحریم های جدیدی علیه افرادی که به تحقیقات مرتبط به دادگاه بین المللی جنایی علیه نظامیان آمریکا کمک می کنند، اعمال نمود.

به گزارش اسپوتنیک، اعمال تحريم هاي جديد آمريکا عليه افرادي که در تحقیقات علیه نظامیان آمریکا کمک رسان هستند توسط کاخ سفید اعمال شده است.

ترامپ با صدور حكمی تحریم علیه افرادی که در دادگاه بین المللی در خصوص نظامیان این کشور در "پرونده افغانستان" کمک می کنند را اعمال نمود.

به گزارش اسپوتنیک، اعمال تحریم های جدید آمریکا علیه افرادی که در تحقیقات علیه نظامیان آمریکا کمک رسان هستند توسط کاخ سفید اعمال شده است.

ترامپ با صدور حكمی تحریم علیه افرادی که در دادگاه بین المللی در خصوص نظامیان این کشور در "پرونده افغانستان" کمک می کنند را اعمال نمود.

در این بیانیه امده است: من بدینوسیله تصمیم می گیرم که هرگونه تلاش جهت کمک به دیوان کیفری بین المللی برای تحقیق ، دستگیری ، بازداشت یا پیگرد قانونی هر کارمند ایالات متحده بدون رضایت آمریکا یا کارمندان کشورهای متفق ایالات متحده که عضو اساسنامه رم نیستند یا در غیر این صورت خارج از صلاحیت ICC - دیوان کیفری بین المللی - است غیر معمول اعلام می کنم. این امر یک تهدید برای امنیت ملی و سیاست خارجی ایالات متحده است. "

ترامپ خواهان مسدود شدن دارایی این افراد شد.

 

 

.