خبرمهم: سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر اعلام آمادگی ایران برای مبادله زندانیان ایرانی و آمریکایی اظهار کرد: برای اینکه چگونه و در قالب‌هایی بتوانیم گروگان‌های ایرانی در آمریکا را آزاد و به کشور باز گردانیم بارها آمادگی خود را اعلام کرده‌ایم.آزادسازی گروگان‌های ایرانی,آمریکا,آمادگی خود را اعلام کرده‌ایم,سخنگوی وزارت امور خارجه,اعلام آمادگی ایران,مبادله زندانیان ایرانی و آمریکایی,سید عباس موسوی,
برای آزادسازی گروگان‌های ایرانی در آمریکا بارها آمادگی خود را اعلام کرده‌ایم

خبرمهم: سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر اعلام آمادگی ایران برای مبادله زندانیان ایرانی و آمریکایی اظهار کرد: برای اینکه چگونه و در قالب‌هایی بتوانیم گروگان‌های ایرانی در آمریکا را آزاد و به کشور باز گردانیم بارها آمادگی خود را اعلام کرده‌ایم.

سید عباس موسوی گفت: تعداد زندانیان آمریکایی  به دلیل مشکلات امنیتی در ایران مشخص می باشد؛ همچنین با توجه به حسن نیت برخی از کشورها از جمله سفیر و دولت سوئیس پیشنهادی برای آزادسازی این افراد از بعد انسان دوستانه مطرح شد و  ما نیز به این تلاش ها توجه کردیم و اقداماتی انجام شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در گفت وگو با صداوسیما تاکید کرد: اگر زمینه مبادله زندانیان فراهم باشد و بتوانیم بی گناهی شهروندان ایرانی را که به اتهام بی اساس و واهی دور زدن تحریم های آمریکا که این تحریم ها یک جانبه ، بی پایه و بی اساس است را دنبال  و تمام توان خود را برای آزادی آنها انجام خواهیم داد ./ایسنا

 

 

.