نظامیان آمریکایی سعی کردند مسیر گشت نظامی روسی در سوریه را ببندند اما ماشین زرهی آنها خراب شد.تلاش ناموفق آمریکایی ها,سد کردن مسیر گشت روسی,سوریه,نظامیان آمریکایی,مسیر گشت نظامی روسی در سوریه,ببندند,
تلاش ناموفق آمریکایی ها برای سد کردن مسیر گشت روسی در سوریه

نظامیان آمریکایی سعی کردند مسیر گشت نظامی روسی در سوریه را ببندند اما ماشین زرهی آنها خراب شد.

به گزارش اسپوتنیک، یک منبع نزدیک به حادثه در این خصوص خبر داد.

این حادثه در منطقه مسکونی ابرا تقریبا ۵۰ کیلومتری از حسکه اتفاق افتاد.

ماشین زرهی M1235 MRAP آمریکایی سعی داشت که مسیر گشت نظامیان روسی را ببندد اما ناگهان جوش آورد و خاموش شد. روس ها به مسیر خود ادامه دادند.

ریا نوواستی نظر پنتاگون را در خصوص این حادثه جویا شد اما فعلا خبری منتشر نشده است.

 

 

.