کشتن یک مرد فلسطینی به دست ماموران پلیس اسرائیل موجی از اعتراضات را در این کشور به وجود آورده است.اعتراض به کشتن یک جوان,مبتلا به اوتیسم,توسط پلیس اسرائیل,کشتن یک مرد فلسطینی,ماموران پلیس اسرائیل,موجی از اعتراضات,
اعتراض به کشتن یک جوان مبتلا به اوتیسم توسط پلیس اسرائیل

 کشتن یک مرد فلسطینی به دست ماموران پلیس اسرائیل موجی از اعتراضات را در این کشور به وجود آورده است.

به گزارش اسپوتنیک، در پی کشتن یک جوان که مبتلا به اوتیسم بود توسط پلیس اسرائیل  شهروندان ساکن اورشلیم و تل‌آویو از چند روز پیش تاکنون تظاهرات اعتراضی برگزار کرده اند. آنها خواستار محاکمه عاملین مرگ “ایاد الحلاق” جوان اسرائیلی کشته شده توسط پلیس شدند.

این اعتراضات در عصر سه شنبه در شهرهای اسرائیل با سهم زیادی از جمعیت عرب صورت گرفت. شرکت کنندگان پرتره هایی از ایاد الخلاق ، یک اوتیست را که به اشتباه توسط پلیس اسرائیل در شهر قدس اورشلیم در اواخر ماه مه کشته شد را با خود حمل می کردند.

این مرد فلسطینی 32 ساله روز شنبه، گذشته "30می"  برای شرکت در یک دوره آموزشی از منزل خارج شده بود که بین راه به ضرب هفت گلوله دو مامور پلیس از پا درآمد. در گزارش ها آمده است که یکی از دو مامور حتی پس از آنکه همکارش از او خواست تیراندازی را قطع کند، شلیک گلوله به سوی الحلاق را ادامه داده است، قربانی هیچ گونه خطری برای شهروندان یا دولت اسرائیل نداشته است و بی علت به سر او شلیک شده است.

 

 

.