مهدی کشت دار مدیرعامل خبرگزاری قوه قضائیه در توئیتی گفت: سید محمود موسوی مجد در زمان شهادت ‎حاج قاسم سلیمانی در بازداشت بوده و عامل لو دادن ورود سردار سلیمانی و ‎ابومهدی مهندس به فرودگاه بغداد نبوده است.محمود موسوی مجد کیست,محمود موسوی مجد عکس,محمود موسوی مجد جاسوس,محمود موسوی مجد بیوگرافی,محمود موسوی مجد چه کاره است,محمود موسوی مجد چه کاره بود,محمود موسوی مجد,محمود موسوی مجد سپاه قدس,محمود موسوی مجد فرزند سید کاظم,محمود موسوی مجد که بود,محمود موسوی مجد کیه,
محمود موسوی مجد سردار سلیمانی را لو نداد!

مهدی کشت دار مدیرعامل خبرگزاری قوه قضائیه در توئیتی گفت: سید محمود موسوی مجد در زمان شهادت ‎حاج قاسم سلیمانی در بازداشت بوده و عامل لو دادن ورود سردار سلیمانی و ‎ابومهدی مهندس به فرودگاه بغداد نبوده است.

 

/جماران
.