رئیس سازمان بهداشت جهانی از وخیم شدن اوضاع شیوع کروناویروس در سطح جهانی خبر داد.هشدار سازمان بهداشت جهانی,وخیم شدن اوضاع شیوع کروناویروس در جهان,رئیس سازمان بهداشت جهانی,
هشدار سازمان بهداشت جهانی از وخیم شدن اوضاع شیوع کروناویروس در جهان

رئیس سازمان بهداشت جهانی از وخیم شدن اوضاع شیوع کروناویروس در سطح جهانی خبر داد.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از رویترز رئیس سازمان بهداشت جهانی از بهبود وضعیت در اروپا خبر داد. در عین حال به گفته ی وی در سطح جهانی شاخص های شیوع کروناویروس وخیم تر شده اند. در این ارتباط وی از تمامی کشورها خواست « پاهایشان را از روی پدال گاز برندارند» و به مبارزه با این بیماری ادامه دهند.

پیشتر اطلاع داده شد که تعداد کلی مبتلایان به کروناویروس در جهان در صبح روز ۸ ژوئن به هفت میلیون نفر رسیده است. این پاندمی ۱۸۸ کشور در جهان را درگیر کرده است.

بر اساس آمار آمریکا در تعداد مبتلایان در مکان اول قرار دارد. بعد از آن برزیل، روسیه و بریتانیا و هند هستند. 

 

 

.