خبرمهم: خودروی بوگاتی اهدا شده از سوی دولت فرانسه به پهلوی دوم در سال۱۳۱۸، در فاصله سال‌های دهه ۳۰ تا ۴۰ شمسی و یک دهه پیش از انقلاب ایران از کشور خارج شد. این خودرو اگر اکنون در ایران مانده بود می توانست گرانترین خودروی تاریخی کشور باشد.گران ترین خودروی تاریخی ایران,خودروی بوگاتی,اهدا شده,دولت فرانسه,پهلوی دوم,گرانترین خودروی تاریخی کشور,
گران ترین خودروی تاریخی ایران کجاست؟

خبرمهم: خودروی بوگاتی اهدا شده از سوی دولت فرانسه به پهلوی دوم در سال۱۳۱۸، در فاصله سال‌های دهه ۳۰ تا ۴۰ شمسی و یک دهه پیش از انقلاب ایران از کشور خارج شد. این خودرو اگر اکنون در ایران مانده بود می توانست گرانترین خودروی تاریخی کشور باشد.

ماجرای بوگاتی محمدرضا شاه پهلوی را پیگیری کرده و در مکاتبه با موزه خودروی پیترسون در آمریکا به کنکاش درباره این خودروی تاریخی  پرداخته است. مدیران این موزه می‌گویند بوگاتی محمدرضا پهلوی  توسط یک مجموعه‌دار آمریکایی خریداری شده است.خودروی پهلوی‌ها اگر در ایران مانده بود می‌توانست گران‌ترین خودروی تاریخی کشور باشد.

محمدرضا کارگر، مدیرکل امور موزه‌ها و اموال منقول وزارت میراث فرهنگی صنایع‌دستی و گردشگری در این زمینه گفت: بوگاتی شاه جزو اموال دولتی نبود که حالا بخواهند آن را بفروشند.موزه خودروی پیترسون در آمریکا اعلام کرد که این خودرو سال۱۹۵۹ مصادف با سال۱۳۳۸ شمسی به مبلغ ۲۷۵دلار آمریکا از پارکینگ شاهنشاهی به شخصی به‌نام هوشنگ جلیلی فروخته شده است.

/همشهری