رئیس دوره ای سازمان کشورهای صادرکننده نفت ( اوپک ) اعلام کرد که اوپک شاهد افرایش تقاضای روزافزون نفت را در جهان است، اما متوقف نمی شود.وزیر انرژی الجزایر,اوپک,شاهد,بهبود تقاضا,رئیس دوره ای,سازمان کشورهای صادرکننده نفت,افرایش تقاضای روزافزون نفت,
وزیر انرژی الجزایر: اوپک شاهد بهبود تقاضا است

رئیس دوره ای سازمان کشورهای صادرکننده نفت ( اوپک ) اعلام کرد که اوپک شاهد افرایش تقاضای روزافزون نفت را در جهان است، اما متوقف نمی شود.

به گزارش اسپوتنیک، محمد ارکاب وزیر انرژی الجزایر و رئیس دوره ای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) به خبرنگاران گفت: تقاضای جهانی نفت به تدریج در جال بهبود است، اما نباید در اینجا متوقف شد و باید اقدامات آینده را با احتیاط و دقیق مشخص کرد.

وی افزود: ما طی چند هفته گذشته شاهد بهبودd خاصی هم از لحاظ درخواست و هم از لحاظ عرضه بودیم. تقاضا در سرتاسر جهان رو به افزایش است، زیرا فعالیت اقتصادی به تدریج به سطح عادی خود باز می گردد.

محمد ارکاب گفت: با وجود پیشرفت هایی که تاکنون انجام ، ما نمی توانیم به استراحت خود بپردازیم. ما باید وضعیت بازار را به دقت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهیم و یک تصمیم بهینه برای اقدامات آینده بگیریم.

وزرای انرژی اوپک روز شنبه کنفرانس ویدئویی برگزار می کنند تا در خصوص نتایج اولیه اوپک پلاس، اجرای آن توسط کشورها و توافق آینده برای کاهش تولید نفت گفتگو کنند.

 

 

 

.