خبرمهم: سخنگوی کاخ سفید احتمال استفاده از ارتش برای سرکوب اعتراضات علیه نژادپرستی و خشونت پلیس را رد نکرد.کاخ سفید,برای مقابله با معترضان,همه گزینه‌ها روی میز است,سخنگوی کاخ سفید,احتمال استفاده از ارتش,سرکوب اعتراضات علیه نژادپرستی,خشونت پلیس,
کاخ سفید: برای مقابله با معترضان همه گزینه‌ها روی میز است!

خبرمهم: سخنگوی کاخ سفید احتمال استفاده از ارتش برای سرکوب اعتراضات علیه نژادپرستی و خشونت پلیس را رد نکرد.

یک سخنگوی کاخ سفید احتمال استفاده از نظامیان ارتش برای سرکوب اعتراضات در آمریکا را رد نکرده است.

این سخنگو در پاسخ به سئوالی درباره احتمال استفاده از نظامیان ارتش برای سرکوب اعتراضات در آمریکا گفت: «برای ترامپ همه گزینه‌ها روی میز است.»

آمریکا در روزهای گذشته، پس از انتشار فیلمی از قتل نژادپرستانه یک مرد سیاه‌پوست به دست افسر پلیس به صحنه اعتراض یکپارچه علیه نژادپرستی و خشونت پلیس تبدیل شده است./فارس

 

 

.