خبرمهم: تعدادی از بناهای تاریخی مرتبط با جنگ داخلی، کنفدراسیون(موافقان برده‌داری در جنوب آمریکا) و برده‌داری در پی اعتراضات به قتل جورج فلوید، ویران شدند.حمله معترضان آمریکایی,نمادهای برده‌داری,تعدادی از بناهای تاریخی,مرتبط با جنگ داخلی,کنفدراسیون,موافقان برده‌داری در جنوب آمریکا,برده‌داری,در پی اعتراضات به قتل جورج فلوید,ویران شدند,
حمله معترضان آمریکایی به نمادهای برده‌داری+عکس

خبرمهم: تعدادی از بناهای تاریخی مرتبط با جنگ داخلی، کنفدراسیون(موافقان برده‌داری در جنوب آمریکا) و برده‌داری در پی اعتراضات به قتل جورج فلوید، ویران شدند.

تعدادی از بناهای تاریخی مرتبط با جنگ داخلی، کنفدراسیون(موافقان برده‌داری در جنوب آمریکا) و برده‌داری در پی اعتراضات به قتل جورج فلوید، ویران شدند. فعالان حقوق مدنی می‌گویند این نمادها یادآور نژادپرستی، جدایی و برده‌داری است./اعتمادآنلاین

 

حمله معترضان آمریکایی به نمادهای برده‌داری

 

حمله معترضان آمریکایی به نمادهای برده‌داری

 

حمله معترضان آمریکایی به نمادهای برده‌داری

 

حمله معترضان آمریکایی به نمادهای برده‌داری

 

حمله معترضان آمریکایی به نمادهای برده‌داری

 

حمله معترضان آمریکایی به نمادهای برده‌داری

 

 

 

 

.