حکایت زیبا و پند آموز خیال خامحکایت,روایات,روایت,داستان,پندآموز,برنج,روغن,خیال,همسر,آشپزی,
 خیال خام (حکایت)

 حکایت زیبا و پند آموز خیال خام

 شخصی در حال تنگدستی و بی پولی به زن خود گفت: اگر بخواهیم فردا شب پلو بخوریم و فردا بروم یک من برنج بگیرم، چه قدر روغن برای آن لازم است؟
زن جواب داد: دومن روغن لازم دارد.
مرد با تعجب گفت: چه طور یک من برنج، دو من روغن می خواهد؟
زن گفت: حالا که ما با خیال پلو می پزیم لااقل بگذار چرب تر بخوریم.
    
منبع:khorasannews.com