خبرمهم: اگر زنی بخواهد مهریه خود را ببخشد باید مراحل قانونی آن که ثبت در اداره ثبت است را انجام دهد.بخشش مهریه و طلاق,بخشش مهریه با سند عادی,بخشش مهریه روی کاغذ,بخشش مهریه بدون اذن پدر,بخشش مهریه در عقد موقت,بخشش مهریه در قرآن,بخشش مهریه ابرا,بخشش مهریه در ازای حق طلاق,بخشش مهریه از طرف زن,بخشش مهریه از نظر اسلام,بخشش اجباری مهریه,بخشیدن مهریه از نظر اسلام,بخشیدن مهریه از نظر شرعی,بخشیدن مهریه ابرا,بخشیدن مهریه اجازه پدر,بخشش مهریه بعد از عقد,بخشش مهریه با دست نوشته,بخشش مهریه بدون بازگشت,بخشش مهریه…
زن باید بخشش مهریه خود را به صورت قانونی ثبت کند

خبرمهم: اگر زنی بخواهد مهریه خود را ببخشد باید مراحل قانونی آن که ثبت در اداره ثبت است را انجام دهد.

بسیاری از افراد را دیده‌ایم که بعد از جاری شدن عقد ازدواج اقدام به بخشیدن مهریه خود می‌کنند، اما این بخشش مهریه خود دارای مراحل مختلفی است.

نکته قابل توجه این است که برای بخشیدن مهریه نیازی به دادگاه نیست یعنی حتی در صورتی که زن مهریه خود را به وسیله یک دست خط با امضا و اثرانگشت ببخشد دیگر شوهر تعهدی در پرداخت مهریه ندارد و او می‌تواند در آینده از همین برگ به عنوان مدرک استفاده کند.

اما باید بدانیم اگر عروس به طور جدی قصد بخشش مهریه خود را داشته باشد بهتر است با همسر خود به دفتر اسناد رسمی برود و بخشش مهریه خود را به صورت قانونی ثبت کند.

البته کار به همین جا ختم نمی‌شود. زیرا برای محکم کاری بایدنامه‌ای از آنجا برای دفتر خانه رسمی ازدواج که عقد در آن جا ثبت شده است برده شود تا در آنجا مفاد نامه در صفحه ملاحظات عقد نامه ثبت شود/yjc