قیمت ارزهای دیجیتال تاریخ: ۴ اسفند ۱۳۹۷ / ساعت ۹:۰۳نمودار قیمت ارزهای دیجیتال,قیمت ارزهای دیجیتال به روز,قیمت ارزهای دیجیتال امروز,آخرین قیمت ارزهای دیجیتال,قیمت به روز ارزهای دیجیتال,قیمت ارزهای دیجیتال به تومان,قیمت ارزهای دیجیتال جدید,قیمت ارزهای دیجیتال در ایران,روند قیمت ارزهای دیجیتال,قیمت زنده ارزهای دیجیتال,سایت قیمت ارزهای دیجیتال,قیمت کلیه ارزهای دیجیتال,قیمت ارزهای دیجیتال لحظه ای,قیمت و نمودار ارزهای دیجیتال,قیمت های ارز های دیجیتال,قیمت ارزهای دیجیتالی,قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال,
قیمت ارزهای دیجیتال تاریخ: ۴ اسفند ۱۳۹۷ / ساعت ۹:۰۳

قیمت ارزهای دیجیتال تاریخ: ۴ اسفند ۱۳۹۷ / ساعت ۹:۰۳

‏🗓 تاریخ: ۴ اسفند ۱۳۹۷ / ساعت ۹:۰۳

‏🔻 قیمت ارزهای دیجیتال :
‏.............................................................

‏   ‌‌‏◽️بیت کوین:
‏   قیمت به دلار: 3948.6
‏   قیمت به ریال  : 512,133,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️اتریوم:
‏   قیمت به دلار: 146.72
‏   قیمت به ریال  : 19,030,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️ریپل:
‏   قیمت به دلار: 0.3186
‏   قیمت به ریال  : 41,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️بیت کش:
‏   قیمت به دلار: 140.93
‏   قیمت به ریال  : 18,279,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️ای او اس:
‏   قیمت به دلار: 3.8038
‏   قیمت به ریال  : 493,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️لایت کوین:
‏   قیمت به دلار: 48.564
‏   قیمت به ریال  : 6,299,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️کاردانو:
‏   قیمت به دلار: 0.04559
‏   قیمت به ریال  : 6,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️استلار:
‏   قیمت به دلار: 0.08955
‏   قیمت به ریال  : 12,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️آی او تی ای:
‏   قیمت به دلار: 0.3035
‏   قیمت به ریال  : 39,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️نئو:
‏   قیمت به دلار: 8.7498
‏   قیمت به ریال  : 1,135,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️مونرو:
‏   قیمت به دلار: 51.28
‏   قیمت به ریال  : 6,651,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️دش:
‏   قیمت به دلار: 86.33
‏   قیمت به ریال  : 11,197,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️نم:
‏   قیمت به دلار: 0.04434
‏   قیمت به ریال  : 6,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️ترون:
‏   قیمت به دلار: 0.024817
‏   قیمت به ریال  : 3,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️تتر:
‏   قیمت به دلار: 0.99426
‏   قیمت به ریال  : 129,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️وی چین:
‏   قیمت به دلار: 1.6290
‏   قیمت به ریال  : 211,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️اتریوم کلاسیک:
‏   قیمت به دلار: 4.6413
‏   قیمت به ریال  : 602,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️کوانتوم:
‏   قیمت به دلار: 2.2219
‏   قیمت به ریال  : 288,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️اومیسگو:
‏   قیمت به دلار: 1.2769
‏   قیمت به ریال  : 166,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️بینانس کوین:
‏   قیمت به دلار: 10.6225
‏   قیمت به ریال  : 1,378,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️آیکن:
‏   قیمت به دلار: 0.24906
‏   قیمت به ریال  : 32,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️لیسک:
‏   قیمت به دلار: 1.2368
‏   قیمت به ریال  : 160,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️زد کش:
‏   قیمت به دلار: 53.64
‏   قیمت به ریال  : 6,957,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️ورج:
‏   قیمت به دلار: 0.006543
‏   قیمت به ریال  : 1,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️پاپیلوس:
‏   قیمت به دلار: 1.2688
‏   قیمت به ریال  : 165,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️نانو:
‏   قیمت به دلار: 0.9055
‏   قیمت به ریال  : 117,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️بیت مارک:
‏   قیمت به دلار: 0.01528
‏   قیمت به ریال  : 2,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️بایت کوین:
‏   قیمت به دلار: 0.000685
‏   قیمت به ریال  : 89
‏ 
‏   ‌‌‏◽️استیم:
‏   قیمت به دلار: 0.34174
‏   قیمت به ریال  : 44,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️بیت شیرز:
‏   قیمت به دلار: 0.04594
‏   قیمت به ریال  : 6,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️بیت کوین پرایوت:
‏   قیمت به دلار: 1.4408
‏   قیمت به ریال  : 187,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️وان کوین:
‏   قیمت به دلار: 0.3087
‏   قیمت به ریال  : 40,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️بیت کوین دایموند:
‏   قیمت به دلار: 0.77825
‏   قیمت به ریال  : 101,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️داجی کوین:
‏   قیمت به دلار: 0.002026
‏   قیمت به ریال  : 263
‏ 
‏   ‌‌‏◽️سیا کوین:
‏   قیمت به دلار: 0.002637
‏   قیمت به ریال  : 342
‏ 
‏   ‌‌‏◽️استراتیس:
‏   قیمت به دلار: 0.9091
‏   قیمت به ریال  : 118,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️میکر:
‏   قیمت به دلار: 676.62
‏   قیمت به ریال  : 87,758,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️زیلیکا:
‏   قیمت به دلار: 0.018923
‏   قیمت به ریال  : 2,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️دیجیکس داو:
‏   قیمت به دلار: 15.465
‏   قیمت به ریال  : 2,006,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️ویوز:
‏   قیمت به دلار: 3.0131
‏   قیمت به ریال  : 391,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️آر چین:
‏   قیمت به دلار: 0.0268
‏   قیمت به ریال  : 3,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️استاتوس:
‏   قیمت به دلار: 0.021525
‏   قیمت به ریال  : 3,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️او ایکس:
‏   قیمت به دلار: 0.24829
‏   قیمت به ریال  : 32,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️آنتالوجی:
‏   قیمت به دلار: 0.9163
‏   قیمت به ریال  : 119,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️آایترنتی:
‏   قیمت به دلار: 0.44081
‏   قیمت به ریال  : 57,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️دیکرد:
‏   قیمت به دلار: 17.079
‏   قیمت به ریال  : 2,215,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️لوپرینگ:
‏   قیمت به دلار: 0.05554
‏   قیمت به ریال  : 7,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️آگور:
‏   قیمت به دلار: 13.8
‏   قیمت به ریال  : 1,790,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️آیون:
‏   قیمت به دلار: 0.11739
‏   قیمت به ریال  : 15,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️کومودو:
‏   قیمت به دلار: 0.96356
‏   قیمت به ریال  : 125,000
‏ 


‏.............................................................