‏🔻 قیمت ارزهای دیجیتال :‏🗓 تاریخ: ۲ خرداد ۱۳۹۸ / ساعت ۱۸:۰۰نمودار قیمت ارزهای دیجیتال,تحلیل قیمت ارزهای دیجیتال,قیمت ارزهای دیجیتال امروز,افت قیمت ارزهای دیجیتال,افزایش قیمت ارزهای دیجیتال,علت افت قیمت ارزهای دیجیتال,نرم افزار قیمت ارزهای دیجیتال,آخرین قیمت ارزهای دیجیتال,قیمت ارزهای دیجیتال به تومان,پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال,قیمت به روز ارزهای دیجیتال,نمودار تغییر قیمت ارزهای دیجیتال,قیمت ارزهای دیجیتال جدید,ماشین حساب مبدل قیمت ارزهای دیجیتال,قیمت ارزهای دیجیتال در بازار ایران,دلیل…
‏🔻 قیمت ارزهای دیجیتال :‏🗓 تاریخ: ۲ خرداد ۱۳۹۸ / ساعت ۱۸:۰۰

‏🔻 قیمت ارزهای دیجیتال :‏🗓 تاریخ: ۲ خرداد ۱۳۹۸ / ساعت ۱۸:۰۰
‏.............................................................

‏   ‌‌‏◽️بیت کوین:
‏   قیمت به دلار: 7651.2
‏   قیمت به ریال  : 1,086,547,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️اتریوم:
‏   قیمت به دلار: 238.52
‏   قیمت به ریال  : 33,872,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️ریپل:
‏   قیمت به دلار: 0.37112
‏   قیمت به ریال  : 53,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️بیت کش:
‏   قیمت به دلار: 387.77
‏   قیمت به ریال  : 55,067,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️ای او اس:
‏   قیمت به دلار: 5.8727
‏   قیمت به ریال  : 834,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️لایت کوین:
‏   قیمت به دلار: 87.416
‏   قیمت به ریال  : 12,414,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️کاردانو:
‏   قیمت به دلار: 0.07679
‏   قیمت به ریال  : 11,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️استلار:
‏   قیمت به دلار: 0.12358
‏   قیمت به ریال  : 18,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️آی او تی ای:
‏   قیمت به دلار: 0.3774
‏   قیمت به ریال  : 54,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️نئو:
‏   قیمت به دلار: 11.1965
‏   قیمت به ریال  : 1,590,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️مونرو:
‏   قیمت به دلار: 83.523
‏   قیمت به ریال  : 11,861,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️دش:
‏   قیمت به دلار: 149.99
‏   قیمت به ریال  : 21,300,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️نم:
‏   قیمت به دلار: 0.077
‏   قیمت به ریال  : 11,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️ترون:
‏   قیمت به دلار: 0.026442
‏   قیمت به ریال  : 4,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️تتر:
‏   قیمت به دلار: 1.00173
‏   قیمت به ریال  : 142,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️وی چین:
‏   قیمت به دلار: 1.6290
‏   قیمت به ریال  : 231,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️اتریوم کلاسیک:
‏   قیمت به دلار: 6.8307
‏   قیمت به ریال  : 970,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️کوانتوم:
‏   قیمت به دلار: 2.8216
‏   قیمت به ریال  : 401,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️اومیسگو:
‏   قیمت به دلار: 1.8842
‏   قیمت به ریال  : 268,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️بینانس کوین:
‏   قیمت به دلار: 30.7303
‏   قیمت به ریال  : 4,364,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️آیکن:
‏   قیمت به دلار: 0.38186
‏   قیمت به ریال  : 54,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️لیسک:
‏   قیمت به دلار: 1.8871
‏   قیمت به ریال  : 268,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️زد کش:
‏   قیمت به دلار: 69.9
‏   قیمت به ریال  : 9,926,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️ورج:
‏   قیمت به دلار: 0.010685
‏   قیمت به ریال  : 2,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️پاپیلوس:
‏   قیمت به دلار: 1.0726
‏   قیمت به ریال  : 152,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️نانو:
‏   قیمت به دلار: 1.6352
‏   قیمت به ریال  : 232,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️بیت مارک:
‏   قیمت به دلار: 0.11222
‏   قیمت به ریال  : 16,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️بایت کوین:
‏   قیمت به دلار: 0.000921
‏   قیمت به ریال  : 131
‏ 
‏   ‌‌‏◽️استیم:
‏   قیمت به دلار: 0.37788
‏   قیمت به ریال  : 54,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️بیت شیرز:
‏   قیمت به دلار: 0.06257
‏   قیمت به ریال  : 9,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️بیت کوین پرایوت:
‏   قیمت به دلار: 2.1147
‏   قیمت به ریال  : 300,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️وان کوین:
‏   قیمت به دلار: 0.4203
‏   قیمت به ریال  : 60,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️بیت کوین دایموند:
‏   قیمت به دلار: 1.02348
‏   قیمت به ریال  : 145,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️داجی کوین:
‏   قیمت به دلار: 0.002855
‏   قیمت به ریال  : 405
‏ 
‏   ‌‌‏◽️سیا کوین:
‏   قیمت به دلار: 0.00321
‏   قیمت به ریال  : 456
‏ 
‏   ‌‌‏◽️استراتیس:
‏   قیمت به دلار: 0.9040
‏   قیمت به ریال  : 128,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️میکر:
‏   قیمت به دلار: 637.76
‏   قیمت به ریال  : 90,568,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️زیلیکا:
‏   قیمت به دلار: 0.020679
‏   قیمت به ریال  : 3,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️دیجیکس داو:
‏   قیمت به دلار: 32.591
‏   قیمت به ریال  : 4,628,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️ویوز:
‏   قیمت به دلار: 2.5451
‏   قیمت به ریال  : 361,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️آر چین:
‏   قیمت به دلار: 0.02867
‏   قیمت به ریال  : 4,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️استاتوس:
‏   قیمت به دلار: 0.025517
‏   قیمت به ریال  : 4,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️او ایکس:
‏   قیمت به دلار: 0.30471
‏   قیمت به ریال  : 43,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️آنتالوجی:
‏   قیمت به دلار: 1.2825
‏   قیمت به ریال  : 182,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️آایترنتی:
‏   قیمت به دلار: 0.518
‏   قیمت به ریال  : 74,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️دیکرد:
‏   قیمت به دلار: 26.357
‏   قیمت به ریال  : 3,743,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️لوپرینگ:
‏   قیمت به دلار: 0.06944
‏   قیمت به ریال  : 10,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️آگور:
‏   قیمت به دلار: 19.500
‏   قیمت به ریال  : 2,769,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️آیون:
‏   قیمت به دلار: 0.20104
‏   قیمت به ریال  : 29,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️کومودو:
‏   قیمت به دلار: 1.13005
‏   قیمت به ریال  : 160,000
‏ 


‏.............................................................


.