شعرهای عاشقانه باراناشعار عاشقانه بارانی,شعرهای عاشقانه درباره باران,شعرهای عاشقانه ی بارانی,شعری عاشقانه برای باران,شعرهای زیبای عاشقانه باران,شعری عاشقانه از باران,اشعار عاشقانه برای باران,شعری عاشقانه درباره باران,شعرهای باران خورده عاشقانه,شعرهای عاشقانه روز بارانی,شعرهای عاشقانه زیر باران,شعرهای عاشقانه در مورد باران,شعرهای عاشقانه بارانی کوتاه,شعری عاشقانه در وصف باران,شعرهای عاشقانه بارانی,
 شعرهای عاشقانه باران

 شعرهای عاشقانه باران

ღآسمان بارانيست...

همگي ميگذرند...

چتردارن به دست...

تانباردباران"برسروصورتشان...

اما...........

من تنهاورها

زيراين سقف سياه

مينشينم بي تو...

وبه تو....مي انديشم...

 

ღوای ؛ باران باران

شیشه ی پنجره را بَاران شست.

از دل من اما ،

چه کسی نقش تو را خواهد شست؟

آسمان سربی رنگ ،

من درون قفس سرد اتاقم دلتنگ.

می پرد مرغ نگاهم تا دور

وای باران باران

پرمرغان نگاهم را شست.


ღميخوردبر بام خانه...

خانه ام كو؟خانه ات كو؟

آن دل ديوانه ات كو؟؟؟

.....روزهاي كودكي كو؟

فصل خوب سادگي كو؟

يادت آيد روز باران

گردش يك روزديرين؟

پس چه شدديگر"كجارفت؟

خاطرات خوب وشيرين...

درپس آن كوي بن بست

دردل تو"آرزوهست؟

كودك خوشحال ديروز

غرق در غم هاي امروز...

يادباران رفته ازياد...

آرزوهارفته برباد...

بازباران"بازباران

ميخورد بربام خانه

بي ترانه بي بهانه

شايدم " گم كرده باشه....

منبع:nalebaron.blogfa.com
.
.
.